virtual challenge end to end logo

Her Rithwir SWYDDOGOL Rhedeg / Cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Dyddiad cychwyn: 1 Awst 2022

Dathlwch Ddengmlwyddiant Llwybr Arfordir Cymru drwy dderbyn Her Rithwir SWYDDOGOL Llwybr Arfordir Cymru

Mae Her Rithwir Llwybr Arfordir Cymru yn golygu taith 870 milltir ar hyd arfordir ysblennydd Cymru, sy’n mynd heibio rhai o’r golygfeydd syfrdanol sydd gan Gymru i’w cynnig. Mae hwn yn brofiad unigryw lle bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cofnodi milltiredd eu gweithgaredd ac yn symud ymlaen ar hyd y map rhyngweithiol arloesol.

Mae’r daith gwbl ryfeddol hon yn cynnal brwdfrydedd ac egni’r rhai sy’n cymryd rhan ac yn caniatáu iddynt gyrraedd eu targedau ffisegol ac yn ysgogi eu lles meddyliol a chorfforol tra byddant yn eu hardal leol.

Bydd cyfran o’r ffi mynediad ar gyfer y sialens hon yn mynd tuag at gostau cynnal a chadw Llwybr Arfordir Cymru.

 

Dathlwch Ddengmlwyddiant Llwybr Arfordir Cymru drwy dderbyn Her Rithwir SWYDDOGOL Llwybr Arfordir Cymru

Mae Her Rithwir Llwybr Arfordir Cymru yn golygu taith 870 milltir ar hyd arfordir ysblennydd Cymru, sy’n mynd heibio rhai o’r golygfeydd syfrdanol sydd gan Gymru i’w cynnig. Mae hwn yn brofiad unigryw lle bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cofnodi milltiredd eu gweithgaredd ac yn symud ymlaen ar hyd y map rhyngweithiol arloesol.

Mae’r daith gwbl ryfeddol hon yn cynnal brwdfrydedd ac egni’r rhai sy’n cymryd rhan ac yn caniatáu iddynt gyrraedd eu targedau ffisegol ac yn ysgogi eu lles meddyliol a chorfforol tra byddant yn eu hardal leol.

Bydd cyfran o’r ffi mynediad ar gyfer y sialens hon yn mynd tuag at gostau cynnal a chadw Llwybr Arfordir Cymru.

Dyddiad cychwyn: 1 Awst 2022

Ewch amdani a chyflawnwch rywbeth aruthrol.

Enillwch Fedal hardd Llwybr Arfordir Cymru A’R crys-T.

Rydych chi wedi ei haeddu! Felly rhowch le amlwg iddi yn eich casgliad o fedalau neu gwisgwch hi gyda balchder!

Ar ôl i chi gwblhau’r her, bydd eich medal a’ch crys-T Llwybr Arfordir Cymru yn cael eu hanfon i chi ynghyd â cherdyn post olaf. Os nad ydych chi’n dymuno cael y crys-T pan fyddwch yn cyrraedd y ddesg dalu gallwch ddewis plannu coeden yn lle hynny.

Enillwch Fedal hardd Llwybr Arfordir Cymru A’R crys-T.

Rydych chi wedi ei haeddu! Felly rhowch le amlwg iddi yn eich casgliad o fedalau neu gwisgwch hi gyda balchder!

Ar ôl i chi gwblhau’r her, bydd eich medal a’ch crys-T Llwybr Arfordir Cymru yn cael eu hanfon i chi ynghyd â cherdyn post olaf. Os nad ydych chi’n dymuno cael y crys-T pan fyddwch yn cyrraedd y ddesg dalu gallwch ddewis plannu coeden yn lle hynny.

Plannu coed wrth fynd ymlaen!

Chwiliwch am y coed hynny fyddech chi wedi’u plannu wrth fwrw ymlaen â’r her! Bydd coeden yn cael ei phlannu ar eich cyfer pan fyddwch wedi cyflawni 20%, 40%, 60% A 80% o’ch her. Ac mae hynny’n golygu 4 coeden i gyd erbyn cyrraedd y llinell derfyn!

Does dim cost arall nag unrhyw waith ychwanegol – yr unig beth sy’n ofynnol yw dyfalbarhad – Erbyn hyn rydym yn agosáu at blannu ein pumed coedwig!

Plant a Tree

Plannu coed wrth fynd ymlaen!

Plant a Tree

Chwiliwch am y coed hynny fyddech chi wedi’u plannu wrth fwrw ymlaen â’r her! Bydd coeden yn cael ei phlannu ar eich cyfer pan fyddwch wedi cyflawni 20%, 40%, 60% A 80% o’ch her. Ac mae hynny’n golygu 4 coeden i gyd erbyn cyrraedd y llinell derfyn!

Does dim cost arall nag unrhyw waith ychwanegol – yr unig beth sy’n ofynnol yw dyfalbarhad – Erbyn hyn rydym yn agosáu at blannu ein pumed coedwig!

Datgloi Cardiau Post Digidol

Datglowch amrywiaeth o gardiau post llawn ysbrydoliaeth a thirnodau diddorol i’ch difyrru yn ystod eich taith. Mae pob cerdyn post yn datgelu gwybodaeth ddiddorol am leoedd ar y ffordd. Lawrlwythwch neu rhannwch nhw ar eich cyfryngau cymdeithasol.

Datgloi Cardiau Post Digidol

Datglowch amrywiaeth o gardiau post llawn ysbrydoliaeth a thirnodau diddorol i’ch difyrru yn ystod eich taith. Mae pob cerdyn post yn datgelu gwybodaeth ddiddorol am leoedd ar y ffordd. Lawrlwythwch neu rhannwch nhw ar eich cyfryngau cymdeithasol.

Traciwch eich hun ac eraill!

Ar ôl cwblhau eich gweithgaredd a’ch milltiredd gallwch ei uwchlwytho i’ch map rhyngweithiol a symud ar hyd y llwybr ar unwaith. Drwy ddefnyddio Zoom a ‘streetview’ gallwch chwyddo’r map i ganfod ym mhle ydych chi’n rhithiol, fel petai chi yno mewn gwirionedd. Gallwch weld lle mae pobl o’ch cwmpas hefyd drwy edrych ar y tabl canlyniadau.

 

Gallwch weld pa mor bell ydych chi wedi teithio drwy edrych ar y log milltiredd ar gyfer eich gweithgaredd.

Bydd hyn yn siŵr o’ch sbarduno i gyflawni’r targedau ffitrwydd ‘na!

Traciwch eich hun ac eraill!

Ar ôl cwblhau eich gweithgaredd a’ch milltiredd gallwch ei uwchlwytho i’ch map rhyngweithiol a symud ar hyd y llwybr ar unwaith. Drwy ddefnyddio Zoom a ‘streetview’ gallwch chwyddo’r map i ganfod ym mhle ydych chi’n rhithiol, fel petai chi yno mewn gwirionedd. Gallwch weld lle mae pobl o’ch cwmpas hefyd drwy edrych ar y tabl canlyniadau.

 

Gallwch weld pa mor bell ydych chi wedi teithio drwy edrych ar y log milltiredd ar gyfer eich gweithgaredd.

Bydd hyn yn siŵr o’ch sbarduno i gyflawni’r targedau ffitrwydd ‘na!

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth!

Wyddech chi bod 1 o bob 8 o bobl yn mynd heb fwyd yn rheolaidd yn y DU yn unig! Yr hyn sy’n syfrdanol yw bod miliynau o bobl yn crafu byw heb ddigon o fwyd iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd. Mae miliynau yn ddigartref a ddim yn gallu cael un pryd o fwyd y dydd hyd yn oed. Drwy dderbyn sialens ‘End to End’ byddwch yn ein helpu i ymladd Newyn drwy ein hymgyrch #MOVETOENDHUNGER. Pan fyddwch yn cyrraedd 50% o’ch taith gyda ni, byddwch mewn gwirionedd yn rhoi pryd o fwyd i rywun sydd mewn angen drwy ein partneriaid elusennol. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy’r byd i gyd drwy helpu i Ymladd Newyn ar ran y bobl hynny na allant ymladd eu hunain. Gyda’n gilydd fe allwn ni wneud cryn wahaniaeth! #MOVETOENDHUNGER

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth!

Wyddech chi bod 1 o bob 8 o bobl yn mynd heb fwyd yn rheolaidd yn y DU yn unig! Yr hyn sy’n syfrdanol yw bod miliynau o bobl yn crafu byw heb ddigon o fwyd iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd. Mae miliynau yn ddigartref a ddim yn gallu cael un pryd o fwyd y dydd hyd yn oed. Drwy dderbyn sialens ‘End to End’ byddwch yn ein helpu i ymladd Newyn drwy ein hymgyrch #MOVETOENDHUNGER. Pan fyddwch yn cyrraedd 50% o’ch taith gyda ni, byddwch mewn gwirionedd yn rhoi pryd o fwyd i rywun sydd mewn angen drwy ein partneriaid elusennol. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy’r byd i gyd drwy helpu i Ymladd Newyn ar ran y bobl hynny na allant ymladd eu hunain. Gyda’n gilydd fe allwn ni wneud cryn wahaniaeth! #MOVETOENDHUNGER

AC WRTH GWRS … Mae ‘na Lawer Iawn Mwy ↓

AC WRTH GWRS … Mae ‘na Lawer Iawn Mwy ↓

Ymunwch â’n heriau gydag eraill yn ein cymuned Facebook anhygoel. Mae’n hollol wahanol i unrhyw rwydwaith cymorth a welwyd o’r blaen.

Ymunwch â miloedd o bobl o bob cwr o’r byd a fydd yn eich annog, yn eich cefnogi, eich sbarduno ac yn rhannu eu straeon, eu hawgrymiadau a’u cyngor â chi. Mae hyn yn rhoi synnwyr ardderchog o gymuned gymdogol a fydd yn eich helpu i gyrraedd y nod.